Novice Zdravstvene fakultete 1-2

NOVICE ZDRAVSTVENE FAKULTETE

Let. 1   I  št. 2   |  feb. 2019 
banner
www.zf.uni-lj.si                                                                                                                                   facebook       twitter


uvodnik


Športniki se soočajo z izzivom, kako združiti svojo športno kariero z izobraževanjem ali delom. Intenzivni treningi in tekmovanja pomenijo odsotnost in omejeno energijo za študijske dejavnosti. Prav tako so pogosta posledica napornih treningov in tekmovanj poškodbe, ki prisilijo športnika k zaključku športne kariere. Lahko bi rekli, da je za te športnike druga karierna pot, po prenehanju športne karierne poti, nujna. Zato je vedno več poudarka na usklajevanju športne kariere s študijem.

Za uspešno usklajevanje je potrebna enakovredna interakcija med izobraževalno ustanovo, športnikom in športno organizacijo oziroma trenerjem. Z našim načinom dela s kategoriziranimi športniki smo na Zdravstveni fakulteti v zadnjem desetletju bili uspešni, kar so prepoznali tudi v Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez in nam dodelili certifikat Športnikom prijazno izobraževanje. To pa ne pomeni, da pri usklajevanju športne in poklicne kariere športnikov študentov na Zdravstveni fakulteti nimamo težav, pač pa da smo jih sposobni premostiti.

Doc. dr. Miroljub Jakovljević,
prodekan za študijske zadeve
 

CERTIFIKAT ŠPORTNIKOM PRIJAZNO IZOBRAŽEVANJE


Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je Zdravstveni fakulteti 29. januarja 2019 podelil Certifikat športnikom prijazno izobraževanje. V prvi fazi pridobivanja certifikata je fakulteta januarja 2018 prejela priznanje za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja. Preberite več ...novi redni profesorji

pic
Na Univerzi v Ljubljani je 7. januarja potekalo svečano imenovanje novih rednih profesoric in rednih profesorjev. Med njimi je naziv redne profesorice prejela tudi prof. dr. Polonca Trebše. Iskreno čestitamo!


 

Povezovanje akademske sfere in gospodarstva


30. januarja je na Dunaju potekal dogodek Start:IP razvojno-poslovno srečanja med raziskovalci, podjetniki in investitorji. Za sodelovanje na dogodku se je potegovalo preko 50 tehnologij iz Avstrije, Madžarske in Slovenije. Izr. prof. dr. Alan Kacin je kot eden od raziskovalcev Univerze v Ljubljani predstavil inovativno napravo za vadbo z zmanjšanim pretokom krvi v mišicah - IntelliTrain, ki je plod večletnega raziskovalnega dela in tehnološkega razvoja sodelavcev Laboratorija za fizioterapijo Zdravstvene fakultete. Izum je v postopku prijave EU in nemškega patenta.
 

izbrani vsi prijavljeni projekti "po kreativni poti do znanja"Na 2. odpiranju prijav na razpis »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020 (PKP)« so bili za financiranje izbrani vsi trije prijavljeni projekti, in sicer:
 1. »Alternativna trikotna ruta« (vodja projekta: doc. dr. Damjan Slabe). Projekt se bo osredotočal na izdelavo prototipa tkane trikotne rute iz primernih kakovostnih vlaken, ki bodo zagotavljala ustrezno pretržno trdnost, potiskane s posodobljenimi informacijami o ukrepih prve pomoči.
   
 2. »Renesansa stare dame« (vodja projekta: viš. pred. mag. Nevenka Ferfila). Namen projekta je izdelati usmeritve za celovito prenovo starejših objektov za namen podaljšanega bolnišničnega zdravljenja.
   
 3. »Odprtokodne programske rešitve za izvedbo sistema PACS« (vodja projekta: izr. prof. dr. Janez Žibert). Namen projekta je raziskati in vzpostaviti PACS sistem (Picture Archiving and Communications Systems - informacijski sistem za slikovno diagnostiko) na podlagi obstoječih, predvsem odprtokodnih, programskih rešitev na čim cenejši računalniški infrastrukturi, ki bi bila primerna za študijsko-raziskovalne namene študentov na Zdravstveni fakulteti kot tudi za uporabo v manjših bolnišničnih sistemih in zdravstvenih enotah.​


PREDAVANJI S PODROČJA TRADICIONALNE KITAJSKE MEDICINEV januarju sta na Zdravstveni fakulteti potekali zanimivi predavanji dveh tujih strokovnjakov:
 • prof. dr. Ante Simonić: Povezava med medicino, podprto z znanstvenimi dokazi in tradicionalno kitajsko medicino -TKM
 • prof. Rita Zhao: Neznani koncepti v ozadju kitajske tradicionalne medicine
Udeleženci so prejeli 4 licenčne točke ZZBNS.
 

Srečanje partnerjev projekta "dIGInurse"


V okviru projekta DigiNurse smo na Zdravstveni fakulteti gostili 3rd Transnational meeting, ki se ga je udeležilo 13 projektnih partnerjev s Finske (Tampere University of Applied Sciences in Karelia University of Applied Sciences), Belgije (Thomas More University), Portugalske (University of Coimbra) in Slovenije (Zdravstvena fakulteta, Oddelek za zdravstveno nego). Projekt  z naslovom Learning ICT Supported Self-Management for Chronic Diseases in Nursing Education (krajše DigiNurse) poteka od 1. 9. 2017 do 31 .8. 2020. Glavni cilj projekta je razviti DigiNurse IKT podprt model za izobraževanje študentov zdravstvene nege o samooskrbi pacientov s kroničnimi obolenji.
 

ZDRaVSTVENA FAKULTETA NA INFORMATIVI


 
Študentje Zdravstvene fakultete, v večini vsi aktivni tutorji, člani Študentskega sveta Zdravstvene fakultete ter člani Študentske organizacije Zdravstvene fakultete, so konec januarja na stojnicah 11. Informative predstavljali študijske programe Zdravstvene fakultete in odgovarjali na vprašanja radovednih bodočih študentov.
 

dobrodošlica tujim Erasmus študentom

S februarjem se na Zdravstveni fakulteti prične Erasmus+ modul za tuje študente. Letos gostuje 27 študentov na šestih študijskih programih. Študenti prihajajo s Portugalske, Finske, Belgije, Španije, Nizozemske, Češke, Hrvaške in Švedske. Tuje študente so sprejeli tudi tutorji študenti. Po uradnem sprejemu na ZF je sledil družabni program ter vodeni ogled Ljubljane. Tujim študentom želimo koristno in prijetno izkušnjo na Zdravstveni fakulteti in v Sloveniji.


študenti delovne terapije na 11. smučarskem kampu
Zveze paraplegikov Slovenije

pic
Študenti 3. letnika programa delovne terapije so pod mentorstvom mag. Alenke Plemelj že 11. leto zapored sodelovali pri izvedbi smučarskega kampa Zveze paraplegikov Slovenije na Rogli. Študentje so asistirali pri vseh korakih izvedbe smučanja z monoskijem. Pridobili nove spretnosti, kompetence in nepozabne izkušnje druženja z osebami z okvaro hrbtenjače.
 

odprte so prijave na ZF mednarodno poletno šolo "CHRONIC DISEASES"


 
Študente vabimo k prijavi na Mednarodno poletno šolo "CHRONIC DISEASES", ki bo potekala od 27 .6. do 12. 7. 2019 na Zdravstveni fakulteti. Letošnja tema je Diabetes tipa 1 & 2. Preberite več ...

POVABILO V KLUB DIPLOMANTOV Zdravstvene fakultete

pic

Vse diplomante Zdravstvene fakultete vabimo, da se včlanijo na novem spletnem portalu Alumni UL (https://alumniul.online), ki združuje vse klube diplomantov Univerze v Ljubljani.

Preberi, zakaj se pridružiti novemu spletnemu portalu?
 

Uspehi naših diplomantov

Primož Velikonja je dolgoletni aktivni član Sekcije reševalcev v zdravstvu in strokovnjak s področja prevozov pacientov ter izvajanja nujne medicinske pomoči na terenu. Poklicno pot si je utiral na Reševalni postaji UKC Ljubljana kot reševalec. Študij ob delu je v letu 2012 uspešno zaključil na Zdravstveni fakulteti Ljubljana. Zadnjih nekaj let je vodil urgentno službo v Zdravstvenem domu Kočevje, od leta 2016 pa opravlja dela in naloge pomočnika direktorice. V prostem času izobražuje tako pol-profesionalce (policistov in gasilcev) kot laike o temeljnih postopkih oživljanja in uporabi polavtomatskega defibrilatorja. V decembru 2018 je bil s strani poslušalcev Vala 202 izbran za ime leta. Ponosni smo, da je bil naš študent. Preberite več ...

Mateja Stare, diplomantka Zdravstvene fakultete, opravlja delo operacijske medicinske sestre v Centralnem operacijskem bloku Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana že 20 let. Ob tem je že mnogo let članica mednarodne humanitarne nevladne organizacije Zdravniki brez meja (MSF – Medecins Sans Frontieres), ki deluje predvsem na vojnih področjih držav v razvoju in je prvenstveno namenjena reševanju zdravstvenih problemov lokalnega prebivalstva. Mateja svoj prosti čas, redni in izredni neplačani dopust preživlja na misijah. Njeno humanitarno delo so prepoznali tudi uredniki revije Zarja ter jo konec leta 2018 nominirali na naziv Ženska leta. Veseli smo, da Mateja Stare že nekaj let svoje bogate izkušnje prenaša na študente programa Zdravstvene nege pri predmetu Osnove operacijske zdravstvene nege.

Diplomantka Zdravstvene fakultete Mojca Rostohar je s pomočjo svoje mentorice pri diplomskem delu  ustvarila prvo slovensko aplikacijo za vaje medeničnega dna, znane kot Keglove vaje. Mojca Rostohar je diplomirala na študijskem programu Fizioterapija, njeno diplomsko delo je bilo nagrajeno s Prešernovo nagrado Zdravstvene fakultete. Veselimo se uspehov naših diplomantov. Preberite več …


napovednik dogodkov

FEBRUAR
 • 15. in 16. februar 2019   * Predstavitev študijskih programov na informativnih dnevih na ZF
 • 18. februar 2019             * Predavanje priznanega seksologa Woeta Giannotna (več ..) 
MAREC
 • 8. marec 2019                 * Slavnostna prireditev od 10. obletnici preoblikovanja v Zdravstvo fakulteto
 • 12. in 13. marec 2019     * Podelitev diplom diplomantom prvostopenjskih študijskih programov

Iz koledarja dogodkov Centra za vseživljenjsko učenje

 • 14.-16. februar 2019     - delavnica Kontrola kakovosti planarne gama kamere, SPECT in PET (več ...)
 • 11. februar 2019           - Izobraževanje za klinično prakso za mentorje delovne terapije (več ...)
 • februar 2019                 - Tečaj priprave na izpit iz ročnih spretnosti (več ...)
---
© Zdravstvena fakulteta UL, 2019   | Kontakt | Za odjavo kliknite tukaj

Novice Zdravstvene fakultete UL so elektronsko glasilo, namenjeno zaposlenim, študentom in vsem, ki so s fakulteto povezani ter jih življenje in delo fakultete zanima.